Bilety okresowe odcinkowe imienne

Bilety okresowe odcinkowe imienne

 

 

Bilety okresowe odcinkowe imienne wydawane są na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na odcinkach do 200 km. Bilet okresowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, najkrótszą drogą lub wskazaną na bilecie. Bilet obowiązuje od daty wydania lub wskazanej przez pasażera
z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży. Bilet odcinkowy może być wydany na przejazdy w jedną stronę lub „tam i z powrotem”. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest czytelnie, w sposób trwały, nieścieralny uzupełnić
w odpowiednim miejscu na bilecie swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem. Jest to szczególnie istotne, gdyż bilet jest ważny jedynie z takim dokumentem.
Co więcej, bez czytelnie wpisanych wszystkich danych bilet jest nieważny. Do przejazdów na podstawie biletu odcinkowego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane są na nim zamieszczone. Foliowanie biletu ani też przedłużenie terminu jego ważności nie jest dozwolone.

Za bilety okresowe zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione przewoźnik nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.
Bilety odcinkowe imienne można nabyć wg taryfy normalnej, z ulgą: 33%, 35%, 37%, 49%, 50%, 51%, 78%, 93%.

 

 

Rodzaje biletów odcinkowych imiennych:

1)   tygodniowe;

2)   dwutygodniowe;

3)   miesięczne;

4)   kwartalne.

Termin ważności ulgowego biletu okresowego odcinkowego imiennego kwartalnego nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentu poświadczającego prawo do korzystania
z przejazdów ulgowych.

Bilety okresowe odcinkowe imienne można nabyć wyłącznie elektroniczne w kasach biletowych
i biletomatach (oprócz biletów kwartalnych).

Warunki oferty § 36 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)