Bilet abonamentowy – 12 przejazdów w cenie 10

 

Bilet abonamentowy uprawnia do 12 przejazdów pociągami KM, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny”
w wybranej relacji, w ciągu dwóch kolejno po sobie następujących miesięcy.
Bilet abonamentowy wg taryfy normalnej może kupić każda osoba.

Legalizacja biletu abonamentowego

Należy pamiętać, aby przed przejazdem w kasie biletowej zalegalizować bilet na załączonym do niego karnecie. W przypadku wyjazdu ze stacji, na której nie ma kasy biletowej lub jest nieczynna, legalizacji biletu należy dokonać u kierownika pociągu po wejściu do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu).

 

 

Warunki oferty § 31 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Kategoria: