Bilet sieciowy imienny Kolei Mazowieckich

 

Bilet sieciowy imienny Kolei Mazowieckich

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” przygotowała dla Państwa ofertę – Bilet sieciowy imienny:

1) dobowy KM – ważny w ciągu 24 godzin, licząc od godziny określonej na bilecie lub wskazanej przez nabywcę,

2) 3-dniowy KM - ważny przez kolejne po sobie następujące trzy dni, licząc od godziny określonej na bilecie lub wskazanej przez nabywcę, tj. do godziny 24.00 trzeciego dnia ważności biletu,

3) miesięczny - na okres jednego miesiąca, np.: od 6 lutego do 5 marca - gdy miesiąc luty ma 28 dni, od 6 lutego do 6 marca - gdy miesiąc luty ma 29 dni, od 13 kwietnia do 12 maja,

4) kwartalny - na okres trzech kolejno po sobie następujących miesięcy, np.: od 15 września do 14 grudnia, od 1 listopada do 31 stycznia,

5) roczny - na okres dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy, np.: od 1 stycznia do 31 grudnia;

Bilet sieciowy uprawnia do wielokrotnych przejazdów wszystkimi pociągami KM z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym, kursującymi na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica, w terminie ważności na nim wskazanym.

Termin ważności ulgowego biletu sieciowego kwartalnego i rocznego nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentu poświadczającego prawo do korzystania z przejazdów ulgowych.

Bilet sieciowy można nabyć:

1) wg taryfy normalnej;

2) z ulgą handlową: 35%, 50%.

Warunki oferty § 39 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Kategoria: