Bilety jednorazowe „tam”, „tam i powrót”

 

Podróżnemu posiadającemu uprawnienie do ulgi zamierzającemu skorzystać z przejazdu w obie strony:

1)   tą samą drogą – wydaje się bilet na przejazd „tam i z powrotem”, którego cena stanowi podwójną cenę biletu na przejazd w jedną stronę;

2)   różnymi drogami – wydaje się oddzielny bilet na przejazd „tam” i oddzielny na przejazd „z powrotem”.

Bilet na przejazd „tam i z powrotem” traci ważność na przejazd „tam” –  jeśli najpierw został wykorzystany przejazd „z powrotem”, chyba że podróżny wcześniej uzyskał poświadczenie niewykorzystania przejazdu „tam”.

Podróżnemu nieposiadającemu uprawnienia do ulgi, zamierzającemu skorzystać z przejazdu w obie strony:

1)   tą samą drogą – wydaje się:

a)    dwa oddzielne bilety na przejazd, w przypadku realizacji przejazdu „z powrotem” w innym terminie niż przejazd „tam”:

-    „tam” – wg taryfy normalnej,

-    „z powrotem” z zastosowaniem ulgi 15%,  przy czym bilet na przejazd
„z powrotem” jest ważny łącznie z biletem na przejazd „tam”,

b)   bilet na przejazd „tam i z powrotem” na jednym blankiecie, którego należność stanowi sumę opłat za przejazd „tam” wg taryfy normalnej oraz „z powrotem” z ulgą 15%, z tym, że ten sposób odprawy dotyczy osób, które przejazd „z powrotem” zamierzają odbyć w terminie ważności wykraczającym poza termin ważności biletu powrotnego odpowiednio jeden lub cztery dni;

2)   różnymi drogami – wydaje się oddzielny bilet na przejazd „tam” i oddzielny na przejazd „z powrotem”, wg taryfy normalnej.

Warunki oferty § 6 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Kategoria: