Honorowanie biletów KM w środkach komunikacji miejskiej na linii nr 3 od 11 czerwca do 2 września 2017 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że w związku z remontami infrastruktury kolejowej prowadzonymi przez Polskie Linie Kolejowe S.A., na linii nr 3 nastąpi zmiana w organizacji ruchu pociągów KM.

Od 11 czerwca 2017 r. rozpocznie się modernizacja stacji Łowicz Główny. Wybrane pociągi skończą bieg w stacji Bednary, natomiast na odcinku Bednary – Łowicz będzie kursowała autobusowa komunikacja zastępcza.

Dodatkowo, w związku z remontem linii nr 447, ruch pociągów na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki w okresie 4 lipca – 2 września 2017 r. odbywał się będzie wahadłowo po jednym czynnym torze. Część pociągów będzie kursować z pominięciem stacji: Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny oraz Warszawa Włochy. Część pociągów będzie miała zmieniony rozkład jazdy.

W związku z powyższym w okresie od 11 czerwca do 2 września 2017 r. ze względu na dogodność dojazdów, podróżni posiadający bilety KM wydane z/do stacji/przystanków osobowych położonych na odcinku Łowicz Gł. – Ożarów Maz. do/z stacji/przystanków osobowych położonych na odcinku Warszawa Gołąbki – Warszawa Włochy będą mogli odbyć podróż:

  1. pociągami KM do/z stacji Warszawa Zachodnia z możliwością powrotu/wyjazdu do/z omijanych stacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat;
  2. pociągami SKM S1 na odcinku Warszawa Włochy - Warszawa Zachodnia;
  3. autobusami:
  1. nr 194 – na całej linii,
  2. nr 127 – na odcinku Nowe Włochy – Dworzec Zachodni.

Kategoria: