2012-04-11
    Bilety okresowe odcinkowe imienne wydawane są na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na odcinkach do 200 km. Bilet okresowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, najkrótszą drogą lub wskazaną na bilecie....