2012-03-30
Warunki obowiązujące od 1 września 2013 r. W przedsprzedaży można nabyć bilety zgodnie z ceną obowiązującą w dniu zakupu. 7 dni naprzód   Bilety: strefowe czasowe, okresowe sieciowe imienne KM (dobowe KM, trzydniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne), okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe...