Radom – Drzewica – oferta specjalna

Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Radom – Drzewica przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach.

Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów:

1) bilety jednorazowe;

2) bilety odcinkowe miesięczne imienne.

Kto może skorzystać z oferty?

Oferta jest skierowana zarówno do osób kupujących bilety wg taryfy normalnej, jak i osób upoważnionych do ulg:

1) przy biletach jednorazowych – ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%;

2) przy biletach odcinkowych miesięcznych imiennych – ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%.

Do czego upoważnia oferta?

1) Bilet jednorazowy –  upoważnia do jednorazowego przejazdu pomiędzy wskazanymi na bilecie stacjami (przystankami) położonymi na odcinku Radom – Drzewica w pociągach osobowych KM. Wyjazd na podstawie biletu wg oferty specjalnej musi nastąpić w ciągu 1 godziny od godziny sprzedaży biletu lub wskazanej przez nabywcę.

2) Bilet odcinkowy miesięczny imienny – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pomiędzy wskazanymi na bilecie stacjami (przystankami) położonymi na odcinku Radom – Drzewica w pociągach osobowych KM, przez jeden miesiąc od daty wydania biletu lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży.

Bilety jednorazowe w ofercie są dostępne w sprzedaży w kasach biletowych, biletomatach, a także w pociągach. Bilety odcinkowe miesięczne imienne w ofercie są dostępne w kasach biletowych i biletomatach.

Ceny biletów

Ceny biletów wskazane są w Załączniku do Taryfy przewozowej (TP-KM):

1) jednorazowych - Tabela nr 63;

2) odcinkowych miesięcznych imiennych - Tabela nr 64.

Warunki korzystania z oferty specjalnej zamieszczone są w Taryfie przewozowej Kolei Mazowieckich (TP-KM) - § 52.

Pliki: 

Kategoria: