Warszawa Włochy – Warszawa Rembertów – oferta specjalna

Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Rembertów przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów jednorazowych w atrakcyjnych cenach.

Kto może skorzystać z oferty?

Oferta jest skierowana zarówno do osób kupujących bilety jednorazowe wg taryfy normalnej, jak i osób uprawnionych do ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%.

Do czego upoważnia oferta?

Bilet zakupiony w ofercie specjalnej upoważnia do przejazdu pociągami KM pomiędzy stacjami (przystankami osobowymi) położonymi na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Rembertów, w godzinach 10.00-15.00 i 18.00-22.00. Wyjazd na podstawie biletu wg oferty specjalnej musi nastąpić w ciągu 1 godziny od godziny sprzedaży biletu lub wskazanej przez nabywcę. Natomiast podróż musi być ukończona odpowiednio do godziny 15.00, 22.00.

Ceny biletów

Opłata za przejazd wg oferty specjalnej na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Rembertów jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej.

Warunki korzystania z oferty specjalnej zamieszczone są w Taryfie przewozowej Kolei Mazowieckich (TP-KM) - § 48.

Ceny biletów jednorazowych i z ulgami ustawowymi wskazane są w Załączniku do Taryfy przewozowej (TP-KM) - Tabela nr 56.

Pliki: 

Kategoria: