Warszawa Wschodnia – Płock/Gostynin – oferta specjalna

Warszawa Wschodnia – Płock/Gostynin – oferta specjalna

Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami uruchamianymi przez KM w bezpośrednich relacjach:

1) Warszawa – Płock, Płock – Warszawa;

2) Warszawa – Gostynin, Gostynin – Warszawa

oferujemy atrakcyjny cennik biletów jednorazowych i okresowych miesięcznych imiennych znajdujący się w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM) - Tabele nr 61, 62.

Informacje dodatkowe

Oferta jest skierowana zarówno do osób kupujących bilety:

1) jednorazowe wg:

  1. taryfy normalnej,
  2. ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%;

2) odcinkowe miesięczne imienne wg:

  1. taryfy normalnej,
  2. ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 93%;

3) przejazd pociągiem innego przewoźnika z biletem wydanym wg ceny relacyjnej nie jest dozwolony;

4) w relacjach od i do stacji pośrednich pociągów, stosuje się opłaty za rzeczywistą odległość przejazdu, które podane są w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM);

5) bilety innych przewoźników honorowane w pociągach KM, na tych samych zasadach uprawniają do przejazdów pociągami w relacjach od i do stacji pośrednich.

Pliki: 

Kategoria: