Warszawa Zachodnia - Otwock - oferta specjalna

Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock przygotowaliśmy ofertę specjalną, która umożliwia zakup biletów w atrakcyjnych cenach.

Oferta obejmuje dwa rodzaje biletów:

1) bilety jednorazowe;

2) bilety odcinkowe miesięczne imienne.

Kto może skorzystać z oferty?

Oferta jest skierowana zarówno do osób kupujących bilety:

1) jednorazowe wg:

a) taryfy normalnej,

b) ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%;

2) odcinkowe miesięczne imienne wg:

a) taryfy normalnej,

b) ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 93%.

Do czego upoważnia oferta?

1) Bilet jednorazowy – upoważnia do jednorazowego przejazdu pomiędzy stacjami (przystankami) położonymi na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock. Wyjazd na podstawie biletu wg oferty specjalnej musi nastąpić w ciągu 1 godziny od godziny sprzedaży biletu lub wskazanej przez nabywcę.

2) Bilet odcinkowy miesięczny imienny – upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami osobowymi KM pomiędzy stacjami (przystankami) położonymi na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock,  przez jeden miesiąc od daty wydania biletu lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży.

Bilety jednorazowe w ofercie są dostępne w sprzedaży w kasach biletowych, biletomatach, przez telefon komórkowy a także w pociągach. Bilety odcinkowe miesięczne imienne w ofercie są dostępne w kasach biletowych i biletomatach.

Ceny biletów

Opłaty za przejazd wg oferty specjalnej na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock na podstawie biletów jednorazowych i odcinkowych miesięcznych imiennych są zryczałtowane.

Ceny biletów wskazane są w Załączniku do Taryfy przewozowej (TP-KM):

1) jednorazowych - Tabela nr 57;

2) odcinkowych miesięcznych imiennych - Tabela nr 58.

Warunki korzystania z oferty specjalnej zamieszczone są w Taryfie przewozowej Kolei Mazowieckich (TP-KM) - § 49.

Pliki: 

Kategoria: