(04.04.12) „Kolej na przyjazną kolej” – szkolenia dla pracowników Kolei Mazowieckich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Kolej na przyjazną kolej" jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2014 roku. Szkolenia będą odbywać się w okresie od września 2012 roku do lutego 2014 roku. Uczestnikami szkoleń będą pracownicy związani z bezpośrednią obsługą podróżnych i bezpieczeństwem ruchu, czyli kierownicy pociągu, kasjerzy oraz maszyniści. Łącznie zostanie przeszkolonych blisko 1200 osób.

– Pamiętajmy, że jakość usług KM nie zależy tylko od niezawodności i komfortu pociągów, ale przede wszystkim od pracy ludzi. Dlatego inwestować należy nie tylko w sprzęt i infrastrukturę, ale także, a być może przede wszystkim – właśnie w pracowników. To właśnie kierownicy pociągów, kasjerzy, maszyniści mają codziennie kontakt z pasażerami i to od ich pracy w dużej mierze zależy to, jak postrzegana jest spółka – mówi Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Projekt przewiduje cztery bloki szkoleniowe:

1.Profesjonalna obsługa podróżnego:

  • 2-dniowe szkolenie, którym zostaną objęci kasjerzy biletowi oraz kierownicy pociągu, blisko 800 osób.

2.Kontrola emocji i walka ze stresem:

  • 1-dniowe szkolenie adresowane do maszynistów, w którym będzie uczestniczyć ponad 400 osób.

3.Podstawy języka angielskiego ukierunkowane na potrzeby podróżnego:

  • ma na celu opanowanie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach związanych z obsługą podróżnego. Udział w nim weźmie około 200 osób – kierownicy pociągu i kasjerzy biletowi.

4.Podstawy języka migowego:

  • podczas którego uczestnicy poznają podstawowe umiejętności posługiwania się językiem migowym. Będzie w nim uczestniczyć około 60 osób: kierownicy pociągu i kasjerzy biletowi.

- Szkolenia będą kompleksowe. Obejmą 80-90 proc. wszystkich pracowników naszej spółki. Warto przy tym zaznaczyć, że ponad połowa ze szkolonych pracowników to osoby 45+. Są to zatem pracownicy bardzo doświadczeni i cenni dla spółki. Szkolenia pozwolą  na ich dodatkową aktywizację i adaptację zawodową. Wzrost kwalifikacji zawodowych to nie jedyny efekt takich działań. Kolejnym niezwykle ważnym czynnikiem jest także wzrost motywacji - mówi Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Wszystkie szkolenia będą organizowane na terenie Spółki i zostały zaplanowane tak, aby nie zakłócać płynności organizacji pracy i jednocześnie optymalnie wykorzystać możliwości posiadanych sal szkoleniowych.

- Oprócz inwestycji w tabor i nowoczesne technologie zależy nam także na rozwoju i satysfakcji zawodowej naszych pracowników – mówi Artur Radwan, Prezes Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie Udział w tym projekcie szkoleniowym pozwoli podnieść kwalifikacje zawodowe oraz interpersonalne. Ułatwi także kontakty z podróżnymi i wpłynie na wzrost jakości obsługi.

Udział pracowników w tak dużym programie szkoleniowym wpłynie także na trwałość projektu – zdobyta wiedza i umiejętności zostaną ugruntowane i zastosowane w praktyce, co zadecyduje o osiągnięciu celu projektu i jest istotne dla Spółki, jako odbiorcy pomocy publicznej.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel.: 22 473 75 51, 661 929 207

Kategoria: