(07.09.2012) „Kolej na przyjazną kolej” – rozpoczynają się szkolenia dla pracowników Kolei Mazowieckich.

Umowa na realizację projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych została podpisana w kwietniu br. Szkolenia rozpoczną się 10 września 2012 roku i potrwają do lutego 2014 r. Uczestnicy szkoleń to osoby związane z bezpośrednią obsługą podróżnych oraz z bezpieczeństwem ruchu, czyli zatrudnione na stanowiskach: kierownik pociągu, konduktor, kasjer, informator oraz maszynista i pomocnik maszynisty. To właśnie od nich, w największej mierze, zależy zadowolenie podróżnych ze świadczonych przez Spółkę usług. W sumie w projekcie weźmie udział blisko 1200 pracowników.

Projekt „Kolej na przyjazną kolej” obejmuje cztery bloki szkoleniowe:

1.Profesjonalna obsługa podróżnego:

Szkolenie, którym zostaną objęci kasjerzy, informatorzy oraz kierownicy pociągów i konduktorzy, blisko 800 osób. Tematyka będzie obejmowała zagadnienia mające na celu doskonalenie poziomu obsługi podróżnych. Poruszane będą kwestie takie jak: jakość obsługi, komunikacja z klientem, analiza potrzeb podróżnych, czy asertywność.

2.Kontrola emocji i walka ze stresem:

Szkolenie adresowane do maszynistów, a także pomocników maszynistów. Łącznie przeszkolonych zostanie ponad 400 pracowników. Główne cele to poznanie technik ułatwiających radzenie sobie ze stresem, skuteczna kontrola emocji, a także poznanie roli pozytywnego myślenia w walce ze stresem.

3.Podstawy języka angielskiego ukierunkowane na potrzeby podróżnego:

Szkolenie ma na celu poznanie i umiejętne stosowanie podstawowych zwrotów w kontaktach z podróżnymi, m.in. w zakresie przekazywania informacji, czy sprzedaży biletów. Udział w nim weźmie około 200 osób – kierownicy pociągów, konduktorzy, kasjerzy i informatorzy.

4.Podstawy języka migowego:

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności posługiwania się językiem migowym. Udział w nim weźmie około 60 osób: kierownicy pociągów, konduktorzy, kasjerzy i informatorzy.

Wszystkie szkolenia zaplanowane w ramach projektu odbędą się na terenie Spółki i zostały zaplanowane tak, aby nie zakłócać płynności organizacji pracy.

Udział pracowników w programie szkoleniowym to cenna możliwość rozwoju, podnoszenia i rozwijania kwalifikacji zawodowych. Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną ugruntowane i zastosowane w praktyce, co zadecyduje o osiągnięciu celu projektu. Szkolenia są bardzo istotne dla Spółki, jako firmy świadczącej usługę kolejowych przewozów pasażerskich.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel.: 22 473 75 51, 661 929 207

Kategoria: