1–14 września 2019 r. kontynuacja wzajemnego honorowania biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna

Szanowni Państwo,

informujemy, że na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów od 1 do 14 września 2019 r. będą kontynuowane prace modernizacyjne.

Część pociągów KM zostanie odwołana (nie będą kursowały pociągi do/z stacji Warszawa Rembertów), pozostałe będą miały zmieniony rozkład oraz wydłużony czas przejazdu na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów. Niektóre pociągi SKM linii S2 będą zaczynały i kończyły bieg na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Rembertów. W okresie 1-14 września 2019 r. nadal będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów Zarządu Transportu Miejskiego i Kolei Mazowieckich wg poniższych zasad. 

Honorowanie biletów

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach). 

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 03.09. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

 Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane:

 1. w pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach);
 2. w uruchamianych przez ZTM autobusach (na wskazanych odcinkach) linii nr:

  - 123 (Dw. Wschodni – Pl. Szembeka przez Wiatraczną),
  - 143 (GUS – Rembertów Kolonia),
  - 173 (Dw. Wschodni – Stara Miłosna), Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach).
  - 183 (Wiatraczna – Zielona),
  - 198 (PKP Wesoła – Stara Miłosna (Ułańska)),
  - 514 (Metro Politechnika – Wola Grzybowska),
  - ZS2 (PKP Rembertów – Dw. Wschodni/Lubelska
  oraz w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii;

 3. w autobusach i tramwajach obsługujących ciągi:
  - Pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Aleja i Most Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Grochowska – Płowiecka – Bronisława Czecha – Stara Miłosna (Ułańska),
  - Dw. Wschodni – Rondo Waszyngtona,
  - Dw. Wschodni – Wiatraczna.

Kategoria: