(10.08.2012) Informacja dotycząca utrudnień w ruchu pociągów na linii KM3 Warszawa – Łowicz Główny

Informacja dla podróżnych jadących w kierunku Warszawy:

  • podróżni udający się do centrum Warszawy pociągami kończącymi bieg na p.o. Warszawa ZOO, po przyjeździe do stacji Warszawa Gdańska mogą kontynuować podróż metrem na odcinku Metro Dworzec Gdański – Metro Centrum na podstawie biletów KM. Dla podróżnych tych, w kasach biletowych stacji Warszawa Gdańska oraz Warszawa Śródmieście (po okazaniu biletu KM) wydawane będę bezpłatne wejściówki wielokrotnego użytku, umożliwiające przejście przez bramki biletowe metra,
  • podróżni udający się do stacji Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny oraz Warszawa Włochy muszą wysiąść na stacji Ożarów Mazowiecki i przejść na przystanek ZTM Ożarów Sanktuarium, skąd mogą kontynuować podróż na podstawie biletów KM autobusami ZTM linii 713 z możliwością przesiadki na przystanku ZTM Ciepłownia Wola na autobusy linii 189, 129, 716 dojeżdżające na przystanek ZTM PKP Włochy oraz 194 przejeżdżający w pobliżu przystanków PKP Warszawa Gołąbki, PKP Ursus Północny oraz PKP Warszawa Włochy,
  • podróżni udający się do stacji Warszawa Włochy mogą również skorzystać z pociągów jadących przez Warszawę Zachodnią z pominięciem odcinka Warszawa Gołąbki – Warszawa Włochy. Podróżni ci, na odcinku PKP Warszawa Zachodnia – PKP Warszawa Włochy mogą skorzystać z pociągów Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej kursujących do Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i Skierniewic.

Informacja dla podróżnych wsiadających na stacji Warszawa Gołąbki:

  • podróżni udający się w kierunku Warszawy mogą w oparciu o ważne bilety KM korzystać z komunikacji autobusowej ZTM linii 713 z możliwością przesiadki na przystanku ZTM Ciepłownia Wola na autobusy linii 189, 129, 716 dojeżdżające na przystanek ZTM PKP Włochy. Dodatkowo, podróżni ci na podstawie ważnych biletów na pociągi KM mogą korzystać z autobusów linii 194, przejeżdżających w pobliżu przystanków PKP Warszawa Gołąbki, PKP Ursus Północny oraz PKP Warszawa Włochy.

Na odcinku PKP Warszawa Włochy – PKP Warszawa Zachodnia podróżni na podstawie ważnych biletów na pociągi KM, mogą kontynuować podróż dowolnym pociągiem KM, a także pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej,

  • podróżni udający się w kierunku Sochaczewa, Łowicza i Płocka w oparciu o ważne bilety KM mogą korzystać z komunikacji autobusowej ZTM linii 713 na odcinku Warszawa Gołąbki - przystanek ZTM Ożarów Sanktuarium, skąd, po przejściu do stacji PKP Ożarów Mazowiecki, w dalszą podróż udadzą się pociągami Kolei Mazowieckich.

Informacja dla podróżnych wsiadających na stacji Warszawa Ursus Północny:

  • podróżni udający się w kierunku przystanków PKP Warszawy Włochy i PKP Warszawy Gołąbki mogą, w oparciu o ważne bilety KM, korzystać z komunikacji autobusowej ZTM linii 194, której przystanki zlokalizowane są w pobliżu przystanków PKP Warszawa Gołąbki, PKP Ursus Północny oraz PKP Warszawa Włochy,
  • podróżni udający się w kierunku Sochaczewa, Łowicza i Płocka mogą, w oparciu o ważne bilety KM, korzystać z komunikacji autobusowej ZTM linii 194. Z autobusów tej linii istnieje możliwość przesiadki na przystanku ZTM Ciepłownia Wola na autobusy linii 713, dojeżdżające do przystanku ZTM Ożarów Sanktuarium. Po przejściu do stacji PKP Ożarów Mazowiecki podróżni w dalszą podróż udadzą się pociągami Kolei Mazowieckich.

Informacja dla podróżnych jadących z kierunku wschodniego i Warszawy Zachodniej do Warszawy Włochy, Warszawy Ursus Północny i Warszawy Gołąbki pociągami jadącymi objazdem przez Warszawę Odolany:

  • podróżni udający się do stacji Warszawa Włochy, Warszawa Ursus Północny oraz Warszawa Gołąbki, kończą podróż na stacji Warszawa Zachodnia. Z dworca Warszawa Zachodnia pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej lub Kolei Mazowieckich podróżni mogą dojechać do stacji Warszawa Włochy i kontynuować podróż autobusami ZTM linii 189, 129, 716 i 194, z możliwością przesiadki na przystanku ZTM Ciepłownia Wola na autobusy linii 713, dojeżdżające do Ożarowa Mazowieckiego. Istnieje także możliwość dojazdu bezpośredniego do przystanków PKP Ursus Północny oraz PKP Warszawa Gołąbki autobusami ZTM linii 194. Podróż obywa się na podstawie ważnych biletów KM.

Podróżni posiadający ważny bilet KM wystawiony do/z jednej ze stacji położonej na odcinku Warszawa Gołąbki - Warszawa Wschodnia mogą odbyć na ich podstawie przejazd pociągiem KM kursującym do/z stacji Warszawa ZOO przez Warszawę Gdańską.

Powyższe zasady dotyczą również podróżnych posiadających bilety na przejazd pociągiem Mazovia.

Rozkład jazdy pociągów ze szczegółami zmian znajduje się na stronie www.mazowieckie.com.pl, w zakładce „Strefa podróżnych” oraz na stacjach i przystankach.

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem całodobowej infolinii:
22 364 44 44.


Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Łukasik

Email: k.lukasik@mazowieckie.com.pl

tel. 22 473 75 51, 0 661 920 055

Kategoria: