(10.12.12) Koleje Mazowieckie "Przedsiębiorstwem Fair Play" 2012

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" dla Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” jest potwierdzeniem rzetelności firmy pod względem jej relacji z klientami, kontrahentami oraz pracownikami.

- Ten certyfikat jest dla nas dużym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla naszych pracowników, którzy każdego dnia dbają o jak najlepsze warunki  podróży dla pasażerów Kolei Mazowieckich. To także potwierdzenie tego, że jako pracodawca i partner w biznesie kierujemy się zasadami fair play – powiedział Artur Radwan, Prezes Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie.

Obecnie Koleje Mazowieckie to najnowocześniejszy kolejowy przewoźnik regionalny,  a także Spółka z ponad 20% udziałem w rynku pasażerskich przewozów kolejowych. W ubiegłym roku z usług Kolei Mazowieckich skorzystało prawie 54,5 miliona podróżnych.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel.: 22 473 75 51, 0 661 929 207

Koleje Mazowieckie – informacje o spółce

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. została powołana 29.07.2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51% udziałów) i „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (49% udziałów). Od 2008 r., po odkupieniu udziałów od „PKP Przewozy Regionalne”, jedynym właścicielem Spółki jest Samorząd Województwa. Obecnie Koleje Mazowieckie to najnowocześniejszy regionalny przewoźnik kolejowy w kraju i Spółka z ponad 20% udziałem w rynku przewozów pasażerskich. W 2011 roku         z usług Kolei Mazowieckich skorzystało prawie 54, 5 mln osób. W ciągu doby Spółka uruchamia około 800 pociągów.

Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Artur Radwan.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki jest Pan Waldemar Kuliński.

Kategoria: