(13.01.12) Koleje Mazowieckie mówią: „Dość chuligańskim wybrykom!”

  • Poszkodowanemu maszyniście zostanie udzielona pomoc prawna, poprzez ustanowienie dla niego profesjonalnego pełnomocnika, tak aby mógł uczestniczyć w procesie karnym jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53 kpk). Pokrzywdzony maszynista będzie mógł wytoczyć przeciw oskarżonym osobom powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 kpk).
  • „Spółka Koleje Mazowieckie - KM”, jako poszkodowana, również skorzysta z uprawnień oskarżyciela posiłkowego oraz wytoczy oskarżonym w procesie karnym powództwo cywilne,     w celu zaspokojenia wszelkich szkód wyrządzonych Spółce.
  • Ponownie zatrudniona zostanie profesjonalna agencja ochrony (na okres 12 miesięcy), której zadaniem będzie wyeliminowanie wybryków chuligańskich poprzez patrolowanie pociągów, dokonywanie ujęć osób zachowujących się agresywnie i naruszających przepisy porządkowe, a także zatrzymywanie sprawców dewastacji. Patrole będą prowadzone na wszystkich liniach ze szczególnym uwzględnieniem tych, na których Spółka notuje najwięcej przypadków wandalizmu, w tym na linii Warszawa – Małkinia.

Jednocześnie informuję, że wszelkie działania podjęte przez pracowników Kolei Mazowieckich w związku ze zdarzeniem, w dniu 5 stycznia, w tym m.in. poinformowanie policji o chuligańskich wybrykach jak również wezwanie karetki pogotowia do rannego maszynisty, były zgodne  z obowiązującymi w Spółce procedurami.

Ponadto Zarząd Spółki dziękuje podróżnym za wsparcie działań obsługi pociągu, które przyczyniło się do zatrzymania sprawców dewastacji przez funkcjonariuszy policji.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” będzie również kontynuowała już wcześniej prowadzone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa              w pociągach, m.in.:

  • współpracę z policją i SOK. Ponadto w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z ww. podmiotami oraz władzami lokalnymi powiatu wołomińskiego w celu ustalenia szczegółów akcji prewencyjnych w pociągach.
  • instalację monitoringu w pociągach. Obecnie monitoring posiada 40% pojazdów eksploatowanych przez Kolej Mazowieckie. W roku 2012 monitoring zostanie zainstalowany    w kolejnych 18 EZT.

Jednocześnie podkreślam, że wszyscy maszyniści oraz kierownicy pociągów posiadają telefony komórkowe i w sytuacji zagrożenia są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl

tel.: 22 473 75 51, 0 661 929 207

Kategoria: