(22.02.13) Ponad 59 milionów pasażerów KM w 2012 roku!

W 2012 roku Koleje Mazowieckie przewiozły 59,1 miliona osób. W porównaniu do roku ubiegłego to wzrost o 4,7 miliona (w 2011 roku z usług KM skorzystało 54,4 mln osób). Koleje Mazowieckie to nadal drugi kolejowy przewoźnik pasażerski w kraju. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w 2012 roku udział Spółki w rynku pasażerskich przewozów kolejowych wyniósł 21,58%.

Wykonana w 2012 roku praca eksploatacyjna wyniosła ponad 16,1 miliona pociągokilometrów. Natomiast wykonana praca przewozowa przekroczyła 2 miliardy pasażerokilometrów.

Najwięcej pasażerów przemieszczało się w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego. Potoki w poszczególnych miesiącach wahały się od 4,5 miliona w lutym do 5,3 mln w październiku. Największy odsetek, bo aż 78% to osoby, które podróżowały na podstawie biletów okresowych. Te dane potwierdzają, że coraz więcej osób wybiera kolej jako najdogodniejszy środek codziennego transportu do pracy czy szkoły. Dużą popularnością cieszyły się pociągi przyspieszone, łączące największe miasta Mazowsza ze stolicą, tj. Łukowianka, Radomiak czy Wiedenka. Są one zestawione z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotyw TRAXX, dzięki którym Koleje Mazowieckie, jako pierwszy i jedyny przewoźnik w Polsce, uruchamiają pociągi „push-pull”.

- Rosnące dane przewozowe to dowód, że pociągi Kolei Mazowieckich są atrakcyjnym środkiem transportu dla mieszkańców Mazowsza. Jednocześnie jest to także zobowiązanie do dalszego podnoszenia jakości świadczonych usług. Najbliższe plany inwestycyjne związane są m.in. z zakupem 22 dodatkowych wagonów piętrowych (w tym 2 sterowniczych) oraz 2 lokomotyw, a także 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – mówi Artur Radwan, Prezes Zarządu Spółki.

Oprócz planowanych zakupów, Spółka inwestuje także w modernizacje posiadanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W roku 2012 została podpisana umowa na modernizacje 34 EZT w zakresie piątego poziomu utrzymania oraz 38 EZT w zakresie czwartego poziomu. Te umowy będą realizowane do końca 2013 roku. Ponadto do eksploatacji zostały wdrożone 2 nowe autobusy szynowe, które zakupił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dla podróżnych uruchomione zostało profesjonalne call center, czynne całą dobę. Spółka wdrożyła także nowy kanał dystrybucji biletów – przez telefon komórkowy. Kolejne plany inwestycyjne w tym kierunku związane są z montażem biletomatów na wybranych stacjach i w pociągach, a także wdrożeniem elektronicznego nośnika biletów – Karty Mazowieckiej.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel.: 22 473 75 51, 0 661 929 207

Koleje Mazowieckie – informacje o spółce

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. została powołana 29.07.2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51% udziałów) i „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (49% udziałów). Od 2008 r., po odkupieniu udziałów od „PKP Przewozy Regionalne”, jedynym właścicielem Spółki jest Samorząd Województwa. Obecnie Koleje Mazowieckie to najnowocześniejszy regionalny przewoźnik kolejowy w kraju i Spółka z blisko 22% udziałem w rynku przewozów pasażerskich. W 2012 roku
z usług Kolei Mazowieckich skorzystało blisko 59 mln osób. W ciągu doby Spółka uruchamia około 800 pociągów.

Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Artur Radwan.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki jest Pan Waldemar Kuliński.

Kategoria: