(23.11.12) Jan Przywoźny wyróżniony przez Pracodawców RP

Jan Przywoźny jest Przewodniczącym Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych, największej pod względem liczby członków zakładowej organizacji związkowej, działającej w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM”. Jest również Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego ZZKOC oraz członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. Jury konkursu, przyznając mu wyróżnienie w kategorii Związki Zawodowe, doceniło jego aktywną postawę w prowadzonej działalności związkowej, w którą wpisuje się m.in. prowadzenie szerokiego dialogu społecznego pomiędzy pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez związki zawodowe. Jan Przywoźny jako działacz związkowy jest osobą, która po stronie pracodawcy cieszy się dużym szacunkiem i opinią odpowiedzialnego partnera społecznego, zaś po stronie pracowników – zaufaniem i wiarą w jego postawę gwaranta ochrony interesów pracowniczych. Za swoje dotychczasowe zasługi został odznaczony Srebrną Odznaką „Przodujący Kolejarz” oraz wyróżniony tytułem Zasłużony dla Kolejnictwa.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel.: 22 473 75 51, 0 661 929 207

Kategoria: