5 czerwca 2015 r., dzień wolny od pracy – bilet wycieczkowy.

 

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. uprzejmie informuje, że przy przejazdach na podstawie biletów wycieczkowych w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie dzień 5 czerwca 2015 r. (piątek) należy traktować jako dzień wolny od pracy.

Oznacza to, że oferta Bilet wycieczkowy obowiązuje już 3 czerwca 2015 r. od godziny 18.00, do 7 czerwca 2015 r. do godziny 24.00. Na podstawie biletów wycieczkowych będzie można korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego „tam” lub „tam i z powrotem” (bez względu na odległość km) wynosi jeden dzień. Podróż musi być ukończona do godz. 24.00 terminu ważności biletu.

Bilet wycieczkowy wydaje się, na przejazd „tam” lub „tam i z powrotem” z zastosowaniem Tabeli opłat za bilety wycieczkowe (zgodnie z Załącznikiem do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)).

Kategoria: