(5.12.12) Koleje Mazowieckie Perłą Polskiej Gospodarki

Ranking polskich przedsiębiorstw „Perły Polskiej Gospodarki” został po raz dziesiąty przygotowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Oficyną Wydawniczą „Rynek Polski” sp. z o.o. wydawcą miesięcznika „Polish Market”. Ranking obejmuje firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych. Jednocześnie są to firmy, które spełniają z góry nadaną minimalną wartość następujących kryteriów przyjętych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk: dynamika przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopa zwrotu brutto w aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym, wydajność pracy.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel.: 22 473 75 51, 0 661 929 207

Kategoria: