Stacja Muzeum

STACJA MUZEUM      

Placówka została utworzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.i przejęła zbiory po zlikwidowanym z dniem 31 marca 2016 r. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Mieści się w poprzedniej siedzibie, tj. w dawnym budynku Dworca Warszawa Główna (1946 r.), położonym w centrum stolicy.

Stacja Muzeum zapewnia wszystkim zwiedzającym atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. W przestronnych salach wystawowych są prezentowane bogate zbiory, liczące ponad 6 000 bezcennych muzealiów. Dokumentują one historię kolejnictwa w Polsce i na świecie od etapu początkowego po czasy współczesne.

Na terenie zewnętrznym znajduje się największa w Polsce ekspozycja taboru kolejowego, w skład której wchodzi 50 jednostek, w tym wagony osobowe i towarowe oraz różnego typu parowozy.

Do wyjątkowych zabytków należą: Salonka Bieruta, Pociąg Pancerny, wagon bagażowo-pocztowy, wagon osobowy, wagon motorowy i pług odśnieżny. W Skansenie Lokomotyw największą grupę stanowią parowozy głównie produkcji polskiej, niemieckiej i amerykańskiej oraz lokomotywy elektryczne.

Stacja prowadzi bogatą działalność edukacyjną.

00-811 Warszawa

ul. Towarowa 3

tel. 22 620 04 80

www.stacjamuzeum.pl

 

Filia

MUZEUM KOLEI WĄSKOTOROWEJ W SOCHACZEWIE

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zajmuje budynki i teren przejęte po Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej, której początki sięgają 1922 r. W salach wystawowych mieszczą się zbiory obrazujące rozwój kolejnictwa wąskotorowego. W największym tego typu skansenie w Polsce można poznać 163 zabytkowe jednostki taboru: parowozy, spalinowozy, elektrowozy, wagony i drezyny.

Wyjątkową atrakcją są przejażdżki Pociągiem Retro, kursującym w określone dni tygodnia w sezonie turystycznym – od maja do końca października. Trasa liczy 18 km i wiedzie z Sochaczewa do Puszczy Kampinoskiej poprzez miejsca ciekawe pod względem historycznym i przyrodniczym.

Od października 2015 r. w zmodernizowanym obiekcie na terenie Muzeum funkcjonuje Centrum Edukacyjno-Turystyczne, w którym odbywają się lekcje muzealne, warsztaty, konferencje oraz wystawy.

96-500 Sochaczew

ul. Towarowa 7

tel. 46 862 59 76, kasa biletowa: tel. 46 862 59 75

Strona internetowa: www.stacjamuzeum.pl – zakładka Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Kategoria: