Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji, MWZ2-26-44-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji" znak: MWZ2-26-44-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-07-01 12:30:00