Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych, znak:MWZ7-26-60-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych" znak: MWZ7-26-60-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-08-09 14:15:00