Ambasada Brytyjska w Warszawie i Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy

List, którego założeniem jest pogłębianie relacji i bardziej sformalizowana współpraca pomiędzy dwoma stronami został podpisany w piątek, 9 listopada przez Jonathana Knotta, Ambasadora i Dariusza Grajdę, prezesa Związku. List jest następstwem długiej współpracy pomiędzy Ambasadą i członkami ZSPK – jedenastoma lokalnymi przewoźnikami kolejowymi z różnych regionów Polski, w tym Kolejami Mazowieckimi.

Głównym celem podpisanego dokumentu jest rozwijanie wzajemnej współpracy, m.in. w obszarze zamówień publicznych, informacji pasażerskiej, systemów sprzedaży biletów, bezpieczeństwa oraz taboru kolejowego. Tekst listu przyjął następujące brzmienie:

„Doceniając dotychczasową współpracę pomiędzy partnerami na rzecz rozwoju transportu kolejowego w Wielkiej Brytanii i Polsce, Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie oraz Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podpisują list intencyjny o zacieśnieniu wzajemnych relacji. Poprzez podpisanie niniejszego listu intencyjnego Partnerzy deklarują gotowość do współpracy w zakresie wymiany brytyjskich i polskich doświadczeń i najlepszych praktyk w sektorze kolejowym, udziału we wspólnych spotkaniach, konferencjach oraz wizytach studyjnych.”

Przy okazji podpisania listu Ambasador Jonathan Knott pochwalił współpracę pomiędzy Polską i Wielką Brytanią w sektorze kolejowym: - Dzisiaj mamy okazję świętować silną relację łączącą oba kraje. Ten list intencyjny demonstruje, że jesteśmy zdeterminowani wspierać sektory kolejowe w naszych krajach w celu zawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy nimi.

Prezes Dariusz Grajda, podziękował przedstawicielom Ambasady za chęć podjęcia współpracy i dodał: - Ta współpraca jest dla nas ważna, bo brytyjska kolej jest dobrym przykładem do naśladowania. Dzisiaj formalnie zwiększamy poziom naszej kooperacji po to, aby przedstawiciele spółek zrzeszonych w ZSPK mogli poznać dobre rozwiązania wdrażane w kolejach brytyjskich. Dzięki temu będziemy mogli budować w Polsce sprawny system kolei w myśl motta: szukajmy tego co nas łączy, abyśmy mogli zbudować lepszą przyszłość.

W dniach 4-6 grudnia 2018, reprezentanci polskich spółek i związków kolejowych wezmą udział w wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii. Celem wizyty jest pogłębienie wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów sprzedaży biletów oraz informacji pasażerskich.

Kategoria: