Autobusowy przewóz osób na odcinku Warka-Radom-Warka znak:MWZ7-26-93-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Autobusowy przewóz osób na odcinku Warka-Radom-Warka" znak:MWZ7-26-93-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-12-06 13:45:00