Autobusowy przewóz osób, znak:MWZ7-26-117-2018

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Autobusowy przewóz osób" znak: MWZ7-26-117-2018. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-01-23 14:45:00