Awaria rozjazdów na linii Warszawa - Siedlce

Na stacji Mrozy nastąpiła awaria rozjazdu i wyłączenie z ruchu toru na odcinku Kotuń - Mrozy.

Pociągi na tym odcinku kursować będą jednym torem.

Z powodu awarii i ograniczenia w możliwości kursowania pociągi "Kolei Mazowieckich - KM" na linii Warszawa - Siedlce mogą zwiększać opóźnienia ponad 30 minut.

Opóźnienia mogą ulegać dalszym zmianom.


Aktualizacja godz. 14:30

Awaria rozjazdu na stacji Mrozy została usunięta. Na linii Warszawa - Siedlce przywrócona została rozkładowa organizacja ruchu pociągów.

Status: 

Zakończone