Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii Warszawa - Łowicz

Na stacji Błonie nastąpiła awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym i przerwa w ruchu na linii Warszawa - Łowicz. W ciągu około godziny wprowadzone zostanie rozwiązanie prowizoryczne, umożliwiające przywrócenie możliwości prowadzenia ruchu.

Z powodu awarii pociągi na linii Warszawa - Łowicz mogą być opóźnione około 60 minut. Opóźnienia mogą ulegać zmianie.


Aktualizacja godz. 5:25

Na linii Warszawa - Łowicz przywrócona została rozkładowa organizacja ruchu pociągów.

Status: 

Zakończone