Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Modlin

Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Modlin, nastąpiło czasowe wstrzymanie ruchu pociągów na ten stacji - przerwa w ruchu pociągów na linii Warszawa - Działdowo.

Z powodu awarii i przerwy w ruchu niektóre pociągi na linii Warszawa - Działdowo mogą być opóźnione około 30 - 60 minut. Opóźnienia mogą ulegać zmianie.


Aktualizacja godz. 8:10

Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Modlin została usunięta. Na linii Warszawa - Działdowo przywrócona została rozkładowa organizacja ruchu pociągów.

Niektóre pociągi mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Opóźnienia mogą ulegać zmianie.

Status: 

Zakończone