Bilet - Faktura

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1105).

Na mocy powyższego rozporządzenia każdy bilet jednorazowy na przejazd wydany na dowolną odległość zawierający nazwę i numer identyfikacyjny sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, rodzaj usługi, kwotę podatku, kwotę należności ogółem – jest fakturą.

 

Kategoria: