Bilet Lotniskowy - oferta specjalna

Od 1 stycznia 2017 r. koszt jednorazowego przejazdu wg oferty Bilet Lotniskowy na przejazd pociągiem i autobusem KM na odcinku Centrum*) – Port Lotniczy Modlin lub odwrotnie wynosi 19,00 zł **). Bilet ten uprawnia do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w 1. strefie ZTM, w dniu ważności biletu, przez 75 minut od godziny:

  • wpisanej odręcznie przez podróżnego na bilecie w sposób trwały i czytelny,
  • wprowadzonej w aplikacji mobilnej,

w przeznaczonym do tego miejscu.

Jednocześnie informujemy, że podróżni, którzy na podstawie ww. biletu zamierzają odbyć przejazd metrem mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

Cena biletu na przejazd jednorazowy autobusem KM uruchamianym na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin lub z powrotem wynosi 6,00 zł **).

Opłata za przejazd pociągiem KM na trasie Warszawa – Port Lotniczy Modlin wg oferty specjalnej Bilet Lotniskowy na podstawie biletu imiennego miesięcznego na przejazd „tam i z powrotem” wynosi 255,00 zł **).

*)pod nazwą Centrum należy rozumieć wszystkie stacje położone w obszarze miasta st. Warszawy.

**) Ceny biletów wg oferty specjalnej są zryczałtowane. Od opłat nie stosuje się ulg i opustów.”

Warunki oferty § 54 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM).

Tabele opłat za bilety wg oferty Bilet lotniskowy

Kategoria: