Bilet Lotniskowy - oferta specjalna

Jednorazowy bilet wg oferty Bilet Lotniskowy  w cenie 20.00 zł**)  uprawnia do przejazdu pociągiem i autobusem KM na odcinku Centrum*) – Port Lotniczy Modlin lub odwrotnie. Dodatkowo na jego podstawie można skorzystać z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w 1. strefie ZTM, w dniu ważności biletu, przez 75 minut od godziny:

  1. wpisanej odręcznie przez podróżnego na bilecie w sposób trwały i czytelny,
  2. wprowadzonej w:
  •  aplikacji mobilnej,
  •  w systemie internetowej sprzedaży biletów,

w przeznaczonym do tego miejscu.

Podróżni, którzy na podstawie ww. biletu zamierzają odbyć przejazd metrem mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

Cena biletu na przejazd jednorazowy autobusem KM uruchamianym na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin lub z powrotem wynosi 6,30 zł **).

Opłata za przejazd pociągiem KM na trasie Warszawa – Port Lotniczy Modlin wg oferty specjalnej Bilet Lotniskowy na podstawie biletu imiennego miesięcznego na przejazd „tam i z powrotem” wynosi 267,80 zł **).

*) pod nazwą Centrum należy rozumieć wszystkie stacje położone w obszarze miasta st. Warszawy.
**) Ceny biletów wg oferty specjalnej są zryczałtowane. Od opłat nie stosuje się ulg i opustów.

Warunki oferty § 54 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM)

Tabele opłat wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy obowiązujące od 12 grudnia 2021 r.

Kategoria: