Bilety jednorazowe „tam i z powrotem”

Podróżnemu posiadającemu uprawnienie do ulgi:

  1. ustawowej (w tym również wydane wg ofert specjalnych): 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%;
  2. handlowej 35%

zamierzającemu skorzystać z przejazdu w obie strony – wydaje się oddzielny bilet na przejazd „tam” i oddzielny na przejazd „z powrotem”, z wyjątkiem biletomatów;

  1. innej niż wymieniona w pkt. 1 i 2 (np. handlowej 50%) zamierzającemu skorzystać z przejazdu w obie strony:

a) tą samą drogą - wydaje się jeden bilet na przejazd „tam i z powrotem”. Bilet na przejazd „tam i z powrotem” traci ważność na przejazd „tam”, jeśli najpierw został wykorzystany przejazd „z powrotem” chyba, że podróżny wcześniej uzyskał poświadczenie niewykorzystania przejazdu „tam”;

b) różnymi drogami – wydaje się oddzielny bilet na przejazd „tam” i oddzielny na przejazd „z powrotem”.

Podróżnemu nieposiadającemu uprawnienia do ulgi, zamierzającemu skorzystać z przejazdu w obie strony:

  1. tą samą drogą – wydaje się:

a) dwa oddzielne bilety na przejazd, w przypadku realizacji przejazdu „z powrotem” w innym terminie niż przejazd „tam”:

  • „tam” – wg taryfy normalnej,
  • „z powrotem” z zastosowaniem ulgi 15%, przy czym bilet na przejazd „z powrotem” jest ważny łącznie z biletem na przejazd „tam”,

b) bilet na przejazd „tam i z powrotem” na jednym blankiecie, którego należność stanowi sumę opłat za przejazd „tam” wg taryfy normalnej oraz „z powrotem” z ulgą 15%, z tym, że ten sposób odprawy dotyczy osób, które przejazd „z powrotem” zamierzają odbyć w terminie ważności niewykraczającym poza termin ważności biletu powrotnego odpowiednio jeden lub cztery dni;

  1. różnymi drogami – wydaje się oddzielny bilet na przejazd „tam” i oddzielny na przejazd „z powrotem”, wg taryfy normalnej.

Warunki oferty § 6 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM)

Kategoria: