Budowa zbiorników przeciwpożarowych wraz z pompowniami przeciwpożarowymi II, znak MWZ1-26-99-2020