Ćwiczenia "KOLEJ 2018" w Nasielsku

W piątek siódmego września w Nasielsku zostały zorganizowane ćwiczenia, podczas których sprawdzono skuteczność działania i współpracy służb ratunkowych na wypadek wystąpienia zagrożenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym. W rejonie stacji kolejowej doszło do zderzenia pociągu pasażerskiego z samochodem osobowym. Pierwszy sygnał dają kierownik pociągu oraz maszynista: informują dyżurnego stacji Nasielsk, że podjęli wszelkie czynności przewidziane procedurami PLK w przypadku tego typu zdarzeń. Następnie kierownik przekazuje zgłoszenie pod numer alarmowy i opisuje sytuacje. Po otrzymaniu informacji dyżurny PSK PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wzywa siły Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, OSP Nasielsk. Powiadamia również Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Nowodworskiego oraz burmistrza Nasielska. Każde tego typu działania pomagają nam określić i sprecyzować zadania, jakie spoczywają na poszczególnych podmiotach, biorących udział w ćwiczeniach. Zdobyte doświadczenie pozwala nam w przyszłości realizować zadania na jak najwyższym poziomie.

Kategoria: