Ćwiczenia "Toczna 2017" - epizod Niemojki

Powiatowo-gminne ćwiczenia obronne Powiatu Łosickiego odbyły się 18 i 19 października. Przygotowanie do podjęcia działań obronnych przećwiczono m.in. podczas epizodu na stacji kolejowej w Niemojkach. Całe wydarzenie odbyło się pod kryptonimem „Toczna 2017”. Ćwiczenia były także okazją do szkolenia dla Sekcji Drużyn Konduktorskich Kolei Mazowieckich.

 

Kategoria: