Długoterminowy najem samochodów, znak MWZ1-26-89-2019