Dofinansowanie modernizacji 77 pociągów ze środków Unii Europejskiej

W dniu 12 grudnia 2013 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z przedstawicielami Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej” w ramach działania 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitalnych priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Umowę podpisali:

  • Pan Paweł Szaciłło – p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  • Pan Artur Radwan – Prezes Zarządu w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
  • Pan Andrzej Buczkowski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Projekt dotyczy modernizacji taboru kolejowego w ilości 77 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych EN57 w celu zapewnienia wysokiego standardu przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z umową dofinansowanie unijne projektu wyniesie ponad 116 mln zł.

11

 

3

Kategoria: