Dostawa 8000 litrów płynu do myjek instalacji wc: RWR500 oraz RWR500 Freshwater, znak: MWZ6-26-65-2020