Dostawa elektrycznej energii trakcyjnej i świadczenie usług dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej, znak MWZ3-26-56-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa elektrycznej energii trakcyjnej i świadczenie usług dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej" znak: MWZ3-26-56-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-08-09 09:45:00