Dostawa i dystrybucja elektrycznej energii trakcyjnej, znak: MWZ3.27.41.2021

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa i dystrybucja elektrycznej energii trakcyjnej" znak: MWZ3.27.41.2021. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2021-07-14 12:15:00