Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office, MWZ2-26-74-2020

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html  i nazwą postępowania „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office" znak: MWZ2-26-74-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami, należy złożyć w formie papierowej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Ogłoszenia o zamówieniu.

PlikData
2020-10-28 14:00:00