Dostawa płynów eksploatacyjnych, smarów, olejów II, znak: MWZ1.27.33.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa płynów eksploatacyjnych, smarów, olejów II" znak: MWZ1.27.33.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-03-29 12:45:00