Dostawa pojazdu asenizacyjnego, znak: MWZ3-26-69-2019