Dostawa środków do utrzymania w czystości taboru kolejowego, chemii gospodarczej i środków do usuwania graffiti, znak: MWZ3-26-75-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa środków do utrzymania w czystości taboru kolejowego, chemii gospodarczej i środków do usuwania graffiti" znak: MWZ3-26-75-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-10-23 10:30:00