Dostawa środków do utrzymania w czystości taboru kolejowego, środków do usuwania graffiti oraz artykułów chemii gospodarczej, MWZ2-26-85-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/organizer-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa środków do utrzymania w czystości taboru kolejowego, środków do usuwania graffiti oraz artykułów chemii gospodarczej" znak: MWZ2-26-85-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-12-08 10:30:00