Dostawa tabletów, stacji dokujących, oprogramowania i świadczenie usług serwisowych, znak: MWZ7.27.39.2022