Dostawa terminali mobil.oraz samoobsług. automatów do pobier.gotówki i rozlicz.terminali mobil.wraz z oprogram.,akcesor.i ich serwis.oraz udziel.lic.bezterm.(leasing)MWZ4-26-8-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa terminali mobilnych oraz samoobsługowych automatów do pobierania gotówki i rozliczania terminali mobilnych wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i ich serwisowaniem oraz udzieleniem licencji bezterminowej (leasing)”" znak: MWZ4-26-8-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-04-23 10:15:00