Dostawa ubioru identyfikacyjnego, znak: MWZ1.27.71.2021

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa ubioru identyfikacyjnego" znak: MWZ1.27.71.2021. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2021-12-03 10:30:00