Dostawa wody gazowanej i niegazowanej II, MWZ2.27.60.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa wody gazowanej i niegazowanej II", znak: MWZ2.27.60.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-05-23 15:00:00